Nykvarn – Lilla Venedig

LT Sista ordet 20070905

Nykvarn kan nu lägga till titeln lilla Venedig till sin meritlista som redan innehåller bananrepublik, stollarnas paradis med mera. Tommy Pilskogs kanalbygge kommer att gå till historien, när får vi se små gondoler nere på Yngern?
Det är helt obegripligt att en man som har sitt arbete inom byggsektorn inte kan gällande bestämmelser och lagar bättre och dessutom kallar det för en bagatell! Vi kan inte tolka det på annat sätt än att han anser sig förmer än andra medborgare och därmed har rätten att sätta sig över de lagar och förordningar som gäller.
Vi har full förståelse för de övriga boende ute på Farfars Udde som har upprörts. Det räcker tydligen inte med att man får bygglov för ett betydligt större hus än vad grannarna har fått. Dessutom har inte de övriga fått bygga ut en enda kvadratmeter på sina små hus i avvaktan på den planändring som är planerad.
Han passar också på att mot gällande bygglov, gräva en kanal/ dike på tomten. Detta gör han trots att han vet att det inte är tillåtet. Han ger sig på ett ingrepp intill en sjö som är fredad med ett strandskydd på 300 meter via miljöbalken och räknar uppenbart med att ingen ska varken se det eller bry sig om det.
Vi socialdemokrater som satt i nämnden vid det tillfälle när han beviljades bygglov för huset, reserverade oss mot bygglovet med hänvisning till att detta kunde vänta till dess planutredningen var klar.
Nämnden har tidigare konsekvent nekat andra som sökt lov på liknande premisser både på Farfars udde och i andra områden. Vi ansåg att inget bygglov i området skulle ges till en enskild person om vi inte, med hänvisning till allas rätt till lika behandling, kunde bevilja övriga bygglovsansökningar på Farfars Udde.
Dåvarande ledamöter i Tekniska myndighetsnämnden för socialdemokraterna,

Sten Johansson och
Birgitta Wikström

2007-10-27 11:54