Skolfrågan - oklart vad majoriteten beslutat

Majoritetens beslut att ändra det egna förslaget till omvandling av skolan i Nykvarn var en omvändelse under galgen, efter den starka opinion förslaget väckt. Det är en seger för föräldrar och personal och alla andra som liksom vi socialdemokrater reagerat mot hur hela den demokratiska processen raskt hoppades över.

Kommunalrådet Ann Johansson (nykvarnspartiet) beskrev hur frågan hanterats med träffande självkritik i ABC-nytt: "-Jag kan gott och ärligt erkänna... att vi har inte gått ut med information... som har varit bra."
Till det kan läggas att man inte heller var beredd att debattera sitt egna förslag utan avstod från att möta socialdemokraterna i ett medborgarcafé. Men det är för tidigt att blåsa faran över ännu. Utredning om en ny skolorganisation är huvudförslag folkpartiets yrkande som majoriteten valde att stödja.

Majoriteten tolkar sedan sitt skolbeslut olika beroende på vem man frågar:

"– Den här utredningen ska inte vara låst till tanken på en viss typ av skola, utan allt ska utredas. Det här tidigare förslaget, som främst nykvarnspartiet och centerpartiet har förordat, med
en särskild högstadieskola och två skolor med F-6 klasser är inte längre ett krav. Allt ska utredas förutsättningslöst, säger Åke Bogerius (m), vice ordförande i kommunstyrelsen." (LT 20071024)

Och dagen efter kan man i LT läsa:
"– Vi har inte ändrat oss, bara rört om i punkterna, medger Ann
Johansson (np)."

Så en utredning ska göras - men redan nu vet nykvarnspartiet vad den är tänkt att komma fram till.

Kanhända kommer kommunfullmäktige den 8 november att kasta ljus över vad majoriteten egentligen tänkt sig.

Tomas Östlund (s)

 

Läs (s) rådslagsförslag om skolan

2007-10-27 12:58