Budgetalternativ 2010

Socialdemokraternas budgetalternativ 2010

Innevarande år 2009 innebär stora förändringar för Nykvarns kommun och dess verksamheter. Besparingar kommer att genomföras i många verksamheter.

De tuffaste åtgärderna genomförs inom skolans budget, när majoriteten nu i budget 2010 föreslår en ny skolorganisation för att på sikt göra vad man tror stora besparingar har vi socialdemokrater ett eget alternativ. Vi vill ha kvar våra tre F-9 skolor som vi anser är den bästa skolformen för Nykvarns elever, kommunens anställda inom skolan och för tryggheten och studieresultaten i skolan.

2010 är ett valår, vår förhoppning är att vi efter nästa års val har en ny regering, en kommunvänlig regering, som har insikten om att om denna hårda nedrustning i kommunerna drabbar alltid de som har det sämst i vårt samhälle. En regering som sätter välfärden framför skattesänkningar för dem som redan har.

Vi vill inte längre medverka till denna nedrustning inom skolan och förskolan.

Vi har därför föreslagit ett annat budgetalternativ för jobben, skolan, vården och omsorgerna.

I goda tider ska man samla i ladorna i dåliga tider får man ta av det resurser man har, Socialdemokraternas budget är en budget, väl i balans men med ett nollresultat.

 

Socialdemokraternas förslag till förstärkningar i Verksamhetsbudgeten

-5 300 tkr   Vi socialdemokrater vill tillföra grundskolan 5.3 miljoner kronor för att Nykvarns kommuns skolor även fortsättningsvis ska vara F-9 skolor. Denna förstärkning ska täcka upp för de tjänster som är utöver lärartjänsterna i klassrummen. Detta för att vi anser att skolorna i Nykvarn är trygga och arbetar med en pedagogik som passar de flesta barn och ungdomar. Med en utökad budget kan vi säkra jobben inom skolan, och att det framgångsrika arbetssättet för att nå goda meritvärden och arbetsresultat för eleverna får fortsätta.

-1 295 tkr   En 10 timmars förstärkning per vecka på förskolans 4-5 års grupper.

-200 tkr   Liksom tidigare år anser vi att en satsning på fler feriearbeten för ungdomar i Nykvarn ger en bra inskolning i kommunal verksamhet, tillför ett par extra händer i skolbarnomsorgen och vården och ger ungdomar en chans att tjäna sina första egna pengar vi vill därför utöka budgeten för feriearbeten med 200 000 kronor

-200 tkr   Att utöka kommunens bidrag till studieförbunden med 200 000 kronor, för att inte helt utarma kulturverksamheten i kommunen. Högläsning och sångstunder på Lugnet för de gamla kommer inte längre att genomföras, musikgrupperna i Ge Järnet kommer att få en betydligt sämre ekonomi, arrangemang på biblioteket med författarkvällar och musikkonserter kommer att blir svårt att genomföra utan studieförbundens medverkan. Vi vill inte att Nykvarn ska utarmas på all kultur därför återställer vi bidragen till studieförbunden.

-300 tkr   Under flera år har det funnits ett önskemål att till de boende på Lugnet att kunna erbjuda två alternativ vid måltiderna. Vi socialdemokrater anser att det är rimligt att även om man är äldre och bor på ett serviceboende ska man ha möjlighet att själv kunna vara med och bestämma om vad man vill äta.

-200 tkr   Riktade föreningsbidrag i tider då ekonomin är svårt är det än viktigare att uppmuntra frivilliga insatser från föreningarna.

-300 tkr   Samordningtjänst kulturskolan, en konsekvens av tidigare beslut att flytta kulturskolan från skolan till kultur och fritidsförvaltningen

-60 tkr   Förstärkning av kommunrevisionen

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-08 08:54