Det här vill socialdemokraterna i Nykvarn

I en debattartikel i LT den 13 augusti går ledande nykvarnspartister till angrepp mot socialdemokraterna för att vi saknar visioner och reserverar oss i de beslutande församlingarna. Här får de svar:

En gång miljöaktivister har nu blivit motorsportens förkämpar

Det Nykvarnsparti som en gång startades av aktivister ur rörelsen för att stoppa en flygplats i Taxinge/Nykvarn har nu styrt kommunen under två mandatperioder. Och mycket har hänt… Inte minst inom skolans område har majoriteten visat prov på handlingskraft.

 

I avsaknad av andra visioner har frågan om ett motorcentrum i Almnäs blivit den viktigaste frågan att driva inför valet. Ingen flygplats men en bullrande miljöpåverkande motorbana är den viktigaste frågan för Nykvarns kommun att satsa på om Nykvarnspartiet får bestämma.

 

En skräddarsydd vision

Socialdemokraterna beskylls vara populistiska för att vi motsätter oss förslaget om motorbana, dels för att det är orealistiskt med tanke på att Almnäs som delas med Södertälje är ett område som planeras för bostadsbyggande, men också för att kommunen har viktigare frågor att lösa. Nu använder man kommunens visionsarbete för att själva framstå som ett lyhört/populistiskt parti. ”Cirka 325 invånare och personal i kommunen har aktivt deltagit i arbetet, med mer eller mindre uttömmande synpunkter” kan man läsa i sammanfattningen av arbetet. Men att nykvarnspartiets ordförande i Bygg- och miljönämnden deltagit i de flesta visionsträffar och där drivit frågan om motorcentrum, gör inte att alla andra 325 som funnits med i arbetet kan sägas ha stött förslaget.

 

Reservation

är som debattörerna skriver den möjlighet en opposition har att visa att man inte delar de beslut som tas av de styrande partierna. Och socialdemokraterna har haft anledning att reservera sig under de åtta år som gått. Inte minst i skolfrågan!

Varje år har vi levererat budgetalternativ, som beskrivit vad vi sett som viktigare att satsa på och därmed reserverat oss mot nykvarnspartiets förslag. Som ett vardagligt exempel ville vi t ex senast att de äldre på Lugnet skulle få möjlighet att få lyssna till uppläsning av litteratur. Det var en av de livskvalitetshöjande aktiviteter som nykvarnspartiet sparade in på i justeringen av senaste budget genom att ta bort anslaget till studieförbunden.

 

Våra viktiga frågor

Ett axplock av våra viktiga frågor inför valet ser ut såhär:

 

·        Vi vill ha en öppen demokratisk organisation där även oppositionen har full insyn och möjligheter att verka för Nykvarns bästa.

·        Vi ska genomföra en folkomröstning om skolorganisationen. Om svaret blir att Nykvarnsborna vill ha F-9 skolor så kommer vi att hålla ett rådslag om hur omorganisationen ska genomföras.

·        Vi prioriterar resurser till fritidsklubbar för 10-12 åringar och till fritidsgården för ungdomar.

·        Vi vill öppna en ungdomsmottagning tillsammans med Landstinget på vårdcentralen.

·        Vi vill ha mindre barngrupper i förskoleverksamheten

·        och fler lärare till förskola och skola.

·        Vi vill göra en utbyggnad av antalet lägenheter för äldre med tillgång till gemenskap, service och friskvård.

·        Alla som har sina måltider genom hemtjänst eller äldreboende ska ges tillfälle att äta minst två måltider/vecka med sällskap och få möjligheten att välja mellan två rätter.

·        Vi kommer att se över bidragen till föreningar och återinföra bidragen till studieförbund.

·        Vi samarbetar med grannkommuner och landsting i frågor som kräver ett gemensamt ansvar; till exempel äldrefrågor, ungdomars hälsa och kost, hälsovård,  plan- och trafikfrågor.

·        För anställda i Nykvarns kommun ska heltid vara en rättighet och deltid en möjlighet.

·        Vi vill samarbeta med det lokala näringslivet för utveckling av Nykvarns arbetstillfällen och för samhällsutveckling i stort.

·        Vi vill att kommunen och näringslivet samarbetar om praktikplatser för ungdomar.

·        Vi vill satsa på hyres- och bostadsrätter och påbörja minst 75 hyreslägenheter under mandatperioden

·        Vi vill bevara våra vattennära grönområden till rekreation för allmänheten

·        och utforma en policy för strandskyddet.

 

 

För oss socialdemokrater är Nykvarn inte ett varumärke att sälja – vilket nykvarnspartisterna avslutningsvis uttrycker som sin uppgift i debattartikeln. För oss är kommunen en gemenskap att varligt förvalta och utveckla.

 

 

Barbro Eriksson (s)

Tomas Östlund (s)

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-24 13:04