Nykvarns skola i topp

När Lärarnas Riksförbund rankar samtliga 290 kommuner, placerar sig Nykvarn på 50e plats med 571 poäng och hör därmed hemma bland länets bästa.

Det är så skolan i Nykvarn ser ut inför den stora omorganisationen.

Bedömningen har gjorts utifrån:

Lärartäthet, antalet lärare med pedagogisk utbildning, kostnad per elev,
resultatet i de nationella ämnesproven, andelen elever som har gymnasiebehörighet då de går ut årskurs 9, andelen elever som uppnått målen i samtliga ämnen i årskurs 9.

Artikeln i Skolvärlden

Hela listan

Är det klokt att utifrån omtanken om eleverna ändå driva igenom en omorganisation som inga andra än en handfull majoritetspolitiker tycks tro på?

Vid Föräldraföreningens senaste paneldebatt visade sig att

  • det enda motivet till att majoriteten vill driva igenom frågan är att man tror sig kunna spara 6 miljoner per år - med betoning på TROR, för någon ekonomisk konsekvensanalys finns ännu inte
  • samtidigt ska de pengar man sparar användas till extra resurser för elever med särskilda behov - och det uppnås genom större klasser (så var det med besparingen)
  • goda exempel (som flexibel skolstart), som är tänkt att spridas mellan skolorna kommer inte ens att finnas kvar där den bedrivs idag - LOKALERNA RÄCKER INTE TILL och först nu görs en inventering och planering av lokalernas användning

Vi socialdemokrater vill ge majoriteten en chans att tänka om.


Till kommunfullmäktige den 18 februari läggs en interpellation/fråga till kommunalrådet där alla i fullmäktige har möjlighet att vara med att diskutera.

Kan du tänka dig att återta beslutet om den nya skolorganisationen?

 Läs hela interpellationen

Sidan uppdaterades senast: 2010-02-02 02:38