Ekonomi 2009

 • Vi vill tillföra 400 000 kr till Fritidsverksamheten för 10-12 åringarna i kommunen.
 • I år är det ca 120 ungdomar som söker till kommunens 24 feriearbeten, detta är inte acceptabelt vi vill fördubbla dessa platser till 48 feriearbetsplatser och tillför 200 000 kr i vår budget. Vi socialdemokrater vill ge fler ungdomar möjlighet till feriearbete.
 • Vi vill inrätta ett kommunalt pensionärsråd samt ett ungdomsråd. Inrättande av ett näringslivsråd har gett ett mycket positivt resultat, därför föreslår vi att vi nu fortsätter med äldre och ungdomar, alla ska komma till tals i vår kommun.
 • Efter information från Vård och Omsorgsnämnden, att kommunen inte har 10 000 kr att stödja BRIS budgeterar vi 10 000 kr till BRIS samt 20 000 kr till Kvinnojouren.
 • Vi vill tillföra kommunrevisionen 60 000 kr då uppdraget har utvidgas och blivit allt mer viktigt.
 • Vi socialdemokrater budgeterar därför 200 000 kr till FixarMalte.
 • Vi föreslår att Lugnets budget tillförs 300 000 till en kvalitets höjning vid måltiderna.

 

Majoriteten föreslår en fortsatt hög investeringsnivå i Kulturhuset Ge Järnet (däckshuset), 30 000 000 kr år 2010 detta yrkar vi avslag på.  

 • Vi vill fortsätta satsningen på idrottsplatsen genom att bygga en inbyggd isbana på idrottsplatsen och avsätter 5 000 000 kr år 2009 samt 15 000 000 kr år 2010.

 

Att majoriteten dessutom tycker att kommunen har så mycket pengar att de vill ta över en statlig kostnad för resande centrum på 13 000 000 kr är obegripligt. Det yrkar vi avslag på.

 • Vi vill istället avsätta medel till en fortsatt utbyggnad av förskolorna i kommunen och avsätter 16 000 000 kronor år 2011. (16 000 000 kr år 2012)

 

Vi socialdemokrater anser att varje investering i kommunen ska vara genomtänkt och nödvändig för kommunens invånare och ge ett mervärde för många.

 • Att Lugnets äldreboende nu behöver byggas ut med 10 platser är en sådan investering som vi stödjer fullt ut.
 • Eftersom majoriteten inte avser att införa en skolnämnd under mandatperioden vill vi i vår budget även spara in de pengar som kommunstyrelsens utbildningsutskott kostar ca 100 000 kr/år genom att återföra ansvaret för skolan till kommunstyrelsen i avvaktan på att en skolnämnd inrättas.
 • Vi socialdemokrater vill att kulturskolan utvecklas med fler inriktningar, ex sång, dans och bild och tillför därför 200 000 kr i vårt budgetförslag.
 • Studieförbunden och föreningslivets verksamheter i kommunen är ovärderliga för Nykvarnsborna, under flera år har ingen uppräkning av kommunens bidrag skett. Vi vill tillföra 300 000 kr till ökade bidrag.

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-08-17 21:52