Vår politik

Vi tror på en ljus framtid för Nykvarn, både för människorna som bor och verkar här ochför kommunen som helhet. Med sitt strategiska läge bara fem mil från huvudstaden och med utmärkta kommunikationer på väg och järnväg finns alla möjligheter för en positivutveckling, som kommer alla Nykvarnsbor till del. Vi vet också att Nykvarn har utmärkta förskolor och skolor som gör kommunen attraktiv för barnfamiljer och räknar med enökande inflyttning under de närmaste åren. Det kommer att ge större skatteintäkter,samtidigt som krav ställs på kommunal service i form av förskolor och skolor, mark förbostadsbyggande i olika upplåtelseformer, fritids- och kulturaktiviteter samt ett varieratutbud av dagligvaruhandel. Vi ser fram mot vårt nya centrum som kommer att svara motmånga behov som Nykvarnsborna har idag.

Alla har rätt till en trygg och värdig ålderdom. Med detta menar vi bland annat att kommunenerbjuder bra äldreboenden och hemtjänst med god service.

Vår fina naturmiljö med Yngern och Mälaren ger oss också alla möjligheter till rekreationoch naturupplevelser. Kort sagt: Nykvarn har alla förutsättningar för att ung som gammalska kunna leva ett innehållsrikt liv i trygghet och med en stark tro på framtiden.

Vi Socialdemokrater har en progressiv syn på Nykvarns framtid och möjligheter och villtillsammans med dig som bor i kommunen förverkliga gemensamma mål.

Socialdemokraterna i Nykvarn valprogram

Jörgen Runholm, Märtha Dahlberg och Barbro Eriksson