Folkhälsa för alla

Forskning visar att långsiktigt hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbete är ekonomiskt lönsamt. Vi socialdemokrater vill därför investera i hälsa för att uppnå de ekonomiska målen. Därför gör vi Socialdemokrater en massiv folkhälsosatsning för alla åldrar.

- Vår satsning på invånarnas hälsa är
den största samlade satsning som
någon kommun någonsin gjort på
folkhälsa i världen, säger kommun-
styrelsens ordförande, Ilija Batljan (s).

Mål för folkhälsosatsningen
* Kommunens kostnader för barn- och ungdomsplaceringar ska halveras under de närmaste 3 åren.
* Antal aborter per 1000 kvinnor som är högst 19 år fyllda ska minska med minst 30 procent under de närmaste 3 åren.
* Antal höftledsfrakturer hos äldre ska minska med minst 30 procent under de närmaste 3 åren.
* Andel vuxna med övervikt respektive fetma (BMI) ska minska med minst 30 procent under de närmaste 3 åren.
* Andel barn med övervikt respektive fetma ska halveras under de närmaste 3 åren.
* Inga elever ska röka och inga elever ska bruka alkohol.

Läs mer i vår presentation av vår folkhälsopolitik

2006-03-21 17:06