Ilija Batljan doktorerade

 Ilija Batljan doktorerade på äldres behov av vård i vårt framtida Sverige
Ilijas avhandling heter Demographics and Future Needs for Public Long Term Care and Services among teh Elderly in Sweden. Den består av en inledande del och fyra artiklar som varit publicerade i erkända vetenskapliga facktidskrifter. Avhandlingen behandlar frågor som om hur påverkas befolkningens behov av vård utifrån att vi lever längre och längre. Är vi också friskare längre? Eller har vi långa sjukperioder vid slutet av vår livsbana. Ilija försöker visa hur olika möjliga scenarior kan komma att påverka våra behov av socialförsäkringar i framtidens Sverige. Han har också analyserat hur de äldre åldersgrupperna under åren 1975-1999  haft det med hälsan. En annan intressant analys är gjord utifrån hur utbildningen påverkar vår hälsa avseende hur länge vi lever och vilket hälsotillstånd vi har.
Det var en intressant stund att få vara med när Ilija fick försvara sin avhandling opponenten var professor Joakim Palme från institutet för framtidsstudier. Han var ju väl skickad att opponera då han varit en av medförfattarna till rapporten som den Svenska välfärdskommittén gjort.
2007-05-13 22:12