Valet

Socialdemokraterna blir även i fortsättningen det överlägset största partiet i Nynäshamns kommun. Valets resultat  visar att 42,1% av väljarna röstade på oss. Näst största parti blev Moderaterna med 24,8% och Folkpartiet blev det tredje största partiet med 5,4%.

- Tommy Söderblom Socialdemokraternas ordförande i Nynäshamn säger att nu inträder en period av förhandlingar kring vem eller vilka som ska styra tillsammans med oss i Nynäshamns kommun.

Vi har i de senaste tre valen stadigt ökat vårt valresultat vilket visar att väljarna ser och upplever att Nynäshamns kommun går framåt. Nu vill vi naturligtvis bli ännu bättre och se till att det vi tagit på oss att genomföra blir genomfört. En viktig förutsättning för detta är att vi får en stabil majoritet i kommunen.

2006-09-19 18:28