Nynäshamn en stad att åldras i

Välfärdspolitiken handlar om ekonomisk trygghet, men också om att rättvist fördela livschanser och ge förutsättningar att välja i livets olika skeden. Alla ska ha rätt till en trygg ålderdom. Alla ska ha rätt till kunskaper och kulturupplevelser. När man har behov av social omvårdnad och service ska man få den utifrån trygga förutsättningar och i enlighet med sina egna önskemål och behov. De äldre ska själva och genom sina organisationer kunna påverka utformningen av de tjänster samhället erbjuder. Våra mål med äldrepolitiken:
• Äldre ska kunna leva ett aktivt, självständigt liv, ha inflytande i samhället och över sin vardag.
• Äldre ska åldras i trygghet.
• Äldre ska bemötas med respekt samt få de resurser och den vård och omsorg som kan behövas vid sviktande hälsa.
• Äldreprogrammet ska följas upp i samarbete med det lokala pensionärsrådet.
• Hälsosamtal och hembesök i förebyggande syfte ska erbjudas alla över 80 år.
Många äldre personer skadas i dag genom fallolyckor i det egna hemmet, detta vill vi försöka förhindra. Under 2005 inrättades en fixartjänst i kommunen och denna service vill vi socialdemokrater även ha fortsättningsvis. Genom att få hjälp med praktiska göromål i hemmet kommer antalet fallolyckor att minska. Fixaren ska också genomföra en form av ”skyddsrond” i hemmet för att minska riskerna för fall. Alla personer i kommunen fyllda 75 år ska kunna få hjälp av fixaren utan kostnad och utan någon form av behovsprövning. Målet med denna verksamhet är att förebygga problem med funktionsnedsättningar, sjukdom och otrygghet samt informera om möjlighet till kommunala insatser.

Liselott Vahermägi (s)
Ordförande i socialnämnden

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-07-21 00:09