Bonus till kommunanställda

Bonus till kommunanställda i Nynäshamn. Hög kvalitet premieras med en kvarts miljon. 

Nynäshamns kommun har som första kommun i landet infört bonus till kommunalt anställda. Nu är det första resultatet från satsningen klart. Det visar att Rosengårdens äldreboende har uppfyllt kvalitetsmålen med råge. Dessutom har verksamheten gett ett överskott på 750 000 kronor. Det innebär att 250 000 kronor går direkt till personalen. 

– Kommunalt anställda ska ha samma status och möjligheter som privat anställda att påverka

sitt arbete, höja produktiviteten och göra ett bra resultat. Hög kvalitet ska premieras, säger

Ilija Batljan (S), kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn.  

98 procent av de boende på Rosengården säger att personalen behandlar dem vänligt och med

respekt. Personalens sjukfrånvaro har minskat med närmare 18 procent och verksamheten visar

ett överskott på 750 000 kronor. Det innebär att Rosengårdens äldreboende har uppfyllt målen med råge vilket premieras med en kvarts miljon kronor. 

–  Bonus till de kommunalt anställda kan locka fler ungdomar till äldreomsorgen och gör även

att statusen på yrket höjs, säger Liselott Vahermägi (S), socialnämndens ordförande i

Nynäshamn 

Samtliga kärnverksamheter i Nynäshamns kommun har möjlighet att införa bonyssystemet.

------------------------------------------------------------------------------------------------

För mer information kontakta:

Ilija Batljan (S), kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn

              070-518 39 67        ilija.batljan@nynashamn.se

 

Liselott Vahermägi (S), socialnämndens ordförande i Nynäshamn

              076-125 80 60       , liselott.vahermagi@nynashamn.se

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-02-01 21:15