Cirkus Filippa

Filippa Reinfeldts sjukvårdspolitik blir allt absurdare. I ett reportage i veckans DN framgår att medan köerna ökar så riskerar sjukhusen i Stockholm att bötfällas om de tar emot patienter. För patienten innebär idag Filippas så kallade vårdgaranti kombinerat med vårdvalet att patienten fritt får välja en mottagning där hon inte får vård alls.
 
- Det finns inget annat sätt att beskriva sjukvårdspolitiken i Stockholm län än som ett gigantiskt fiasko.  Stockholms vårdkris beror på borgerlig inkompetens, men också på underfinansiering av sjukvården, säger Staffan Holmberg, landstingspolitiker från Haninge.
 
- Filippa Reinfeldt borde verkligen koncentrera sig på att driva en politik för att de stockholmare som behöver vård ska få vård. Tyvärr blir det allt mer uppenbart att det för sjukvårdslandstingsrådet är nyliberalt experimenterande som går framför befolkningens sjukvårdsbehov, fortsätter Staffan Holmberg. 
 

- Det är total cirkus i sjukvården. Vårdgarantin är satt ur spel. Köerna växer. Tusentals anställda förlorar sina jobb. För att visa upp snygga siffror spelar Filippa Reinfeldt "Fia med knuff" med patienterna. Det är en inkompetent ledning för landstinget och det går främst ut över patienterna, avslutar Staffan Holmberg.


Staffan Holmberg
Telefon mobil:                             070-660 80 56              
E-post:
staffan.holmberg@haninge.se
 

 

Fakta:
Vårdgaranti är ett samlingsnamn för behandlingsgaranti, besöksgaranti och tillgänglighetsgaranti. Den är till för att du ska få kontakt och/eller viss vård inom rimlig tid. Vårdgarantin gäller all planerad vård som är medicinskt motiverad. Vårdgarantin kan enklast sammanfattas med siffrorna 0-5-30-90
I det här fallet är det de sista siffrorna som är mest aktuella
30 - Står för att det ska ta mindre än 30 dagar att få komma till den specialiserade vården från det att läkaren beslutat att remiss ska skrivas.
90 - Anser läkaren i den specialiserade vården att du behöver behandling ska den inledas så snart som möjligt och senast inom 90 dagar efter beslutet.
 
Inom ortopedin har vårdval införts när det gäller knä och höftledsoperationer from årsskiftet. Vårdvalet innebär att patienten själv väljer var man vill få sin operation.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-02-01 20:33