EU behöver politiker som tror på politikens möjligheter

I årets val finns det många politiker som vill lämna över

 Europasamarbetet till marknadskrafterna och som inte anser att de har ett ansvar att leda utvecklingen för att främja löntagares och konsumenters rättigheter. I princip alla säger att Europa ska ta ledningen i omställningen till ett hållbart samhälle, men det är skillnad på vad man säger och vad man sen gör i EU-parlamentet. Åsa Westlund är en socialdemokratisk politiker som inte bara pratar om att EU måste ta ett ökat klimatansvar utan hon har också under sina 5 år i Europaparlamentet agerat för bättre miljö på många olika områden. Åsas höga betyg av Naturskyddsföreningen för sitt miljöarbete i parlamentet är ett bevis på detta.

 

Mina erfarenheter från mitt kommunala uppdrag är att det krävs mer än läpparnas bekännelse om man vill förändra och utveckla ett samhälle. Då krävs hårt arbete och engagemang, och en sann vilja och tro att saker kan göras på ett annorlunda sätt. Ingen trodde att det skulle vara möjligt att erbjuda alla kommunanställda önskad arbetstid, med mindre än att det skulle kosta åtskilliga miljoner. Vi har visat att det är möjligt och nu kommer kommuner från hela landet till oss för att lära sig om hur vi har gjort. Ingen trodde att vi skulle kunna erbjuda alla ungdomar som vill ett sommarjobb, i Norrtälje uttryckte en centerpartistisk ledamot att det var en utopi – jag är stolt över att vi klarade det förra året och vi kommer att klara det i år igen.
 

Sverige och Europa behöver fler politiker som ser problemen och tar itu med dem, inte fler politiker som skjuter över ansvaret på andra. Åsa Westlund är en sådan politiker och därför får hon mitt kryss den 7 juni. 

 

Ilija Batljan (s)

Kommunstyrelsens ordförande

Sidan uppdaterades senast: 2009-06-01 22:48