Gemensam gymnasieregion

Sex kommuner på Södertörn har undertecknat ett avtal om gemensam gymnasieregion som innebär att alla elever på Södertörn nu kan söka till kommunernas alla gymnasie-skolor på lika villkor. Utgångspunkten för samverkan är att på ett än bättre sätt möta de studerandes behov och för-väntningar. Initiativet är ett steg mot en gemensam gymn-asieregion i hela Stockholms län. 
De kommuner som ingår i den nya regionen är Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Södertälje. För eleverna innebär avtalet att de oavsett hemkommun kan söka vilka kommunala gymnasieskolor inom Södertörn de vill och bli mottagna som förstahandssökande.

Tidigare har kommunerna prioriterat eleverna från hemkommunen då en utbildning haft fler sökande än det funnits platser, i de fall samma utbildning erbjudits i den sökande elevens hemkommun. Avtalet gäller samtliga nationella och specialutformade program inom den kommunala gymnasieskolan. Individuella program är dock undantagna — här kommer även fortsättningsvis elever från hemkommunen att prioriteras i kommunens egna gymnasieskolor.
Avtalet underlättar för elever att gå i den skola de själva önskar och gör dessutom att de kommunala gymnasieskolorna nu blir mer konkurrenskraftiga gentemot de fristående gymnasieskolorna i regionen.
Som en del av avtalet ska även samverkan intensifieras när det gäller planering av framtida utbildningsutbud, för att bättre kunna tillgodose elevernas önskemål inom regionen.
De sex Södertörnskommunerna har en befolkning på närmare 370 000 personer och varje år gör omkring 5500 elever sitt gymnasieval inom regionen. Totalt finns det 24 kommunala gymnasieskolor på Södertörn. Avtalet träder i kraft omgående.

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-01-15 16:13