Investera i människovärde

Vi står inför stora utmaningar för att systematiskt höja ambitionsnivån i vården för psykiskt sjuka och psykiskt funktionshindrade. Vi socialdemokrater satsar därför 1,4 miljarder mer än regeringen under en tre års period, sa Ylva Johansson och Ann Areklo när de presenterade rapporten Investera i människovärde - en socialdemokratisk politik för psykiskt sjuka och psykiskt funktionshindrade.

Det finns stora brister när det gäller de psykiskt sjukas och funktionshindrades möjlighet till vård, omsorg, boende, rehabilitering och sysselsättning.

Några av de insatser som prioriteras är en kompetenshöjning inom primärvården för att kunna behandla mindre svåra depressioner, ångesttillstånd, ätstörningar och liknande. Vi föreslår vidare att det ska finnas Samverkansmodeller i varje kommun, åtgärdsplaner och personlig handledning för barn respektive ungdomar med problem.

Läs hela rapporten Investera i människovärde

För mer information:
Frida Carlsson
pressekreterare
              070-273 15 55       

Sidan uppdaterades senast: 2008-06-24 23:28