Unik satsning på sommarjobb i Nynäshamn

Nynäshamns kommun erbjuder tre veckors sommarjobb till alla skolungdomar från årskurs nio till ungdomsarbeteoch med årskurs tre på gymnasiet. Trots att regeringen skurit ned på de statliga bidragen till sommarjobben väljer Nynäshamns kommun att satsa på feriejobb till ungdomar.
— Vi är den enda kommunen i Stockholmsregionen, och förmodligen i hela Sverige, som erbjuder alla ungdomar sommarjobb, säger Ilija Batljan (s) kommunalråd i Nynäshamn.
Ungdomarna kommer att få arbeta bl.a. med fastighetsunderhåll, inom vården och barnomsorgen, på kontor,  inom vaktmästeri och som parkarbetare. Ungefär hälften av jobben blir inom den kommunala verksamheten och hälften inom det privata näringslivet. Satsningen, som omfattar 300 till 400 jobb, kostar
ca 3  miljoner kronor.
 
— Att hjälpa ungdomarna med sommarjobb är bra på många sätt, det är positivt för deras framtida möjligheter att få jobb, de kommer in i vuxenlivet och de träffar människor som de annars inte träffar, säger Ilija Batljan.

Kommunens jobbjägare inom det privata näringslivet blir styrelseproffset och entreprenören Ulf Lindstén som jobbar ideellt för att hitta sommarjobb till ungdomarna.

— Detta är enkelt för företagen. Ekonomin är inget hinder så det handlar bara om uppfinningsrikedom och det finns alltid något projekt på ett företag som ungdomarna kan ta ansvar för. En annan effekt är att jag tror att det blir färre sönderslagna glasrutor när alla ungdomar jobbar, säger Ulf Lindstén.

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-03-09 23:40