Första SPRINGGÅRDEN står klar och fler är på gång

Nynäshamn i framkanten   
Främjar hälsan och skyddar barn mot skadlig UV-strålning.Skogs familj

Lianer, hinderbanor, träd, kuperad gård m.m. ska få barnen på Segersäng förskola i
Nynäshamn att utsättas för mindre skadlig UV-strålning och röra sig mer. Den första
SPRING-gården är i princip klar och redan nu vill barn- och utbildningsnämnden satsa
på fler hälsovänliga skolgårdar.

Skadlig UV-strålning från solen och fysisk inaktivitet bland barn ökar risken för ohälsa.
Bland svenska ettåringar har hela 20 procent överexponerats av UV-strålning med
brännskador som följd. När det gäller övervikt bland barn så ökar den. Ca 20 procent av
Stockholms läns tio-åringar är överviktiga. För att skapa bättre förutsättningar för barnen har
Nynäshamns kommun, som en av de första kommunerna i Stockholmsregionen, satsat på en
skolgård som skyddar barn mot UV-strålning och som främjar hälsan. Bl.a. är skolbyggnaden
på Segersängs förskola vänd 180 grader, gården är kuperad och innehåller många träd. Lianer
och hinderbanor är på gång.

- Det är viktigt att skolgårdarna är utformade så barnen kan röra sig fritt, både för hälsan och
så de inte bränner sig, säger Anna Ljungdell (s), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

SPRING, som Nynäshamns kommuns folkälsosatsning dragit igång, står för Skugga, Pedagogik,
Rörelse I Natur och Gårdsmiljö. Syftet med projektet, som flera av kommunens förvaltningar ligger
bakom, är bl.a. att utforma utemiljöer vid förskolor och skolor som stimulerar till fysisk aktivitet och
som skyddar mot skadlig UV-strålning. SPRING grundar sig i ett forskningsprojekt som säger att
det är stora skillnader i hur mycket barnen rör sig, hur mycket de utsätts för skadlig strålning och
barnens koncentrationsförmåga, beroende på hur skolgården är utformad.
Nu har barn- och utbildningsnämnden i Nynäshamn beslutat att de ska söka folkhälsomedel för att
på sikt kunna göra alla kommunens skol- och förskolegårdar till SPRING-gårdar.

– Målsättningen är att alla skolgårdar har så likvärdiga förutsättningar som möjligt, säger Anna Ljungdell.

– Det är bra att skolan skapar förutsättningar för att alla barn ska få chans till en god hälsa, säger
Anna Ljungdell (s), 076-125 81 53, ordförande barn- och utbildningsnämnden Nynäshamns kommun.

Sidan uppdaterades senast: 2008-02-08 17:21