Stora Vika några tankar

Som politiskt ansvariga i kommunen undrar vi hur de Moderata företrädarna i Nynäshamn egentligen ser på sina roller som ansvarstagande beslutsfattare. Först sitter Harry Bouveng och övriga moderata ledamöter i Barn- och utbildningsnämnden och fattar beslut om att säga upp de aktuella lokalerna i Stora Vika. Ett beslut som togs i fullständig enighet. Ett par veckor senare skriver de moderata ledamöterna en artikel tillsammans med oppositionsrådet Roland Dehlin att de var för uppsägningen av exempelvis idrottshallen, men inte att eleverna ska ha sina idrottslektioner någon annanstans. Var hade ni tänkt er att eleverna skulle ha sin idrottsundervisning?

Istället för att ta ansvar för det beslut man varit med och fattat, försöker man nu gömma sig bakom både Nynäshamnsposten och skolans rektor. Moderaternas artikel kan bara tolkas på två sätt; antingen har man inte förstått vilket beslut man fattat, eller så talar man med kluvna tungor. I Moderaternas insändare finns en mängd mer eller mindre realistiska förslag och svepande anklagelser mot kommunens tjänstemän och den politiska ledningen, men ingenstans finns ett resonemang om hur dessa satsningar ska finansieras. Ett mönster som tyvärr är ständigt återkommande.

I början av mandatperioden hotade Roland Dehlin med att våra satsningar skulle rasera kommunens ekonomi. Vi har redovisat varje satsning krona för krona; 5 mkr till minskade barngrupper i förskolan; 1,6 mkr för att kunna erbjuda de sk. 15-timmarsbarnen upp till 30 timmars vistelsetid/vecka, en satsning som också innebär minskade barngrupper. Vi har påbörjat ett antal särskilda kvalitets- och hälsosatsningar i grund- och förskolan på totalt 13 mkr och gymnasiet har fått 2 mkr för att utveckla sina programprofiler och 3 mkr till sommarjobbsgarantin. För att bara nämna några av de kvalitetssatsningar vi har gjort. Ändå kommer vi att kunna lämna ett samlat bokslut efter mandatperioden på + 160 mkr, eller + 4% per år.

Detta utrymme har gjort att vi har kunnat möta lågkonjunkturen med offensiva satsningar, istället för stora besparingar och att vi har bättre förutsättningar än många andra att möta de kommande två åren, som spås bli tuffa. Men överskott kan snabbt vändas till underskott om man intecknar effektiviseringar innan de är genomförda. Detta skedde i landstinget under Moderaten Ralph Lédel 2002-2006 som skuldsatte alla Stockholmare med flera miljarder. En del Moderater verkar ha lärt sig av sina misstag, men tydligen inte Moderaterna i Nynäshamn.

Vi Socialdemokrater och Folkpartister har tagit ansvar för att varje skattekrona ska användas på bästa tänkbara sätt och fokus ligger på systematisk kvalitetsutveckling. Våra reformer har utarbetats utifrån de brister vi har noterat i våra verksamheter, genom att vi noggrant följer kvalitetsredovisningar och revisionsrapporter, samt andra studier. Men kanske framför allt i alla de möten vi har haft med vår personal och våra kommuninvånare.

Trots att elevunderlaget har minskat med ca 700 elever i kommunen sedan 2001 har vi fortsatt att värna våra landsbygdsskolor. Sorunda rektorsområde får också ett särskilt landsbygdsstöd för att möta en del av de kostnader detta åtagande medför. Vi kan dock inte äventyra undervisningens kvalitet och utan ett stabilare elevunderlag kan en del landsbygdsskolor få problem att klara alla sina åtaganden. För att vi ska klara detta i framtiden, utan att elevernas rätt till välutbildade lärare äventyras, måste vi bygga fler bostäder även på landsbygden. Vårt kommunala bostadsbolag har tagit ett stort ansvar och är den enda som har byggt nya bostäder under lågkonjunkturen, bl a i Spångbro och i Stora Vika, så Moderaternas prat om att kommunen motverkar landsbygdens utveckling är bara struntprat.

Vi är noggranna med att ha en god dialog med våra kommuninvånare och tar deras oro på allvar. Därför har vi framfört kritik till förvaltning och skolledning i hur det framlagda förslaget i Stora Vika har arbetats fram. Så här stora förändringar kan aldrig genomföras utan en god dialog med dem som är berörda. Vår kritik har tagits på största allvar och på det skolmöte som hölls i onsdags har detta också framförts till alla föräldrar som var där. Vi tror att både föräldrar och personal kan bidra med goda idéer om de bjuds in tidigt i förändringsprocesser. Det har vi sett goda exempel på i Segersäng och på Tallbackaskolan.

Vi är beredda att pröva nya lösningar, så länge det leder till att elevernas chanser att klara skolan ökar, därför gör vi nu ett omtag i processen. Vi är övertygade om att våra kloka tjänstemän kommer hitta en bra lösning, i dialog med alla inblandade, och den lösning som vi landar i kommer också den att vara fullt ut finansierad.

 


Anna Ljungdell (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Leif Stenquist (Fp)
Kommunalråd
Liselott Vahermägi (S)
Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2010-06-09 22:38