Vi tror på Nynäshamns framtidskraft

Vår vackra kommuns utvecklingsmöjligheter har nått nya rekord den senaste tiden. Vi har en stark tro på Nynäshamns kommuns möjligheter att utvecklas till en av Stockholmsregionens vackraste och mest attraktiva kommuner.

 

För att få till stånd förändringar så måste man våga tro på framgång och det är vad vi har gjort under de år som vi socialdemokrater tillsammans med folkpartiet har lett denna kommun.

 

Vi måste dock fråga oss varför oppositionsrådet Roland Dehlin (m) inte har samma tilltro till vår kommuns utvecklingspotential?

 

Istället för att tydligt uttala att du Roland inte tror på Nynäshamns framtidskraft så har du vid ett antal tillfällen försökt hindra eller försinka utvecklingen.

Vi tar här några exempel:

 

Du var emot att Nynäshamns kommun skulle köpa sjukhusfastigheten och drev i kommunfullmäktige igenom en återremiss som försenade processen.

 

Så här sa vi på Nynäshamns kommunfullmäktige i december 2007.

Nynäshamns sjukhus har en strategisk placering i den centrala delen av Nynäshamn. Dess läge och utformning har en avgörande inverkan på utvecklingen av Nynäshamns centrumkärna. Genom att äga fastigheten skapar kommunen en bra förutsättning för att utveckla byggnaden och dess närområde till en för Nynäshamn god och välfungerande miljö. Inte minst för att förbättra den fysiska tillgängligheten till sjukhuset som för många av våra kommuninvånare idag är alltför otillgänglig.

 

På 2008 års första kommunfullmäktigemöte fattades beslutet om att förvärva sjukhusbygganden men Roland Dehlin var emot förslaget och yrkade på att sjukhuset inte skulle köpas.

Nu i dagarna ser vi resultatet av kommunens strategiska beslut att förvärva sjukhusfastigheten. Tre norska bolag kommer att investera närmare 1 miljard kronor för att utveckla köpcenter och bostäder i centrum. I överenskommelsen ligger också att sjukhuset kommer att innehålla vårdverksamhet minst 14 år framtå i tiden vilket är av stor vikt för invånarna i Nynäshamns kommun.

 

Nyligen kunde vi läsa i Nynäshamnsposten, och för oss som läser kommunstyrelsen handlingar, att du Roland Dehlin inte är för att kommunen lånar ut medel till vägverket för att garantera att väg 73 blir klar inom den planerade tidshorisonten. Hur kan du inte tycka det vara riktigt att slåss för att denna väg som så många av våra kommuninvånare är beroende av kommer på plats snabbast möjligt?

 

Vi har tyvärr fler exempel på där vi inte upplever att oppositionsrådet sätter särskilt stor tilltro till kommunens utveckling.

En av de viktigaste frågorna för oss som socialdemokrater har varit att skapa tillgängliga och trygga bostäder för våra äldre kommuninvånare.

Men när vi tillsammans med folkpartiet kämpade för att beslut skulle tas i kommunfullmäktige om byggnation på Östra Balder, Torö, Ösmo och Stora Vika så agerade Roland Dehlin återigen på sätt som fördröjde hela processen och dessutom kunde ha inneburit att investeringsbidrag för byggande av hyresrätter inte hade varit möjliga att ansöka om. Detta i sin tur hade förstås lett till höjda boendekostnader.

 

Socialdemokraterna och folkpartiets representanter i vår kommun slåss varje dag för att Nynäshamns kommun och alla människor som bor här ska ha möjlighet att utvecklas.

Vi ställer oss därför frågan – för vad slåss du Roland Dehlin?

 

 

 

Liselott Vahermägi (s), ordförande Socialnämnden

Anna Ljungdell (s), ordförande Barn- och utbildningsnämnden

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-06-24 23:03