Vinstdrivande välfärdsföretag skär ned personalen

Carin Jämtin svarar kritikerna:

Det är inte valfriheten som är problemet.

 

Carin Jämtin: Jag tror på valfrihet inom välfärden. Jag är benhårt övertygad om att möjligheten att välja skola, hemtjänst eller gruppboende har gjort vardagen bättre både för dem som väljer, och för dem som inte väljer. Men det är möjligheten för medborgaren att välja och välja bort som leder till bättre verksamhet – inte vinstintresse eller driftsform.

Låt mig vara mycket tydlig: Dagens problem är inte själva valfriheten eller de fristående aktörerna – tvärtom. Problemet ligger i det system vi politiker har skapat. Som enda land i Norden har Sverige gjort det möjligt för välfärdsföretag att göra vinstuttag. Samtidigt finansieras dessa företag med skattemedel. Ersättningen är sällan kopplad till företagens faktiska kostnader, utan är lika för alla utförare i en kommun. Det finns heller inga avtal som reglerar exempelvis personaltäthet eller kvalitet. I kombination med att vinstutdelning är tillåten innebär detta att vi har skapat ett system där de företag som drivs av kortsiktiga ekonomiska vinster uppmuntras att skära ner på till exempel vårdpersonal eller lärare för att åstadkomma vinst.

Drivkraften att skära ner är särskilt olycklig i en sektor där vi vet att det oftast är personalen som utgör kvaliteten. Ett exempel som illustrerar detta är den genomsnittliga lärartätheten. I kommunala grundskolor ligger riksgenomsnittet på 8,5 lärare per hundra elever. I friskolorna är den 7,7 lärare per hundra elever. Dessutom är andelen behöriga lärare betydligt lägre i friskolorna.

Även inom enskilt drivna förskolor är personaltätheten lägre, liksom inom den enskilt drivna äldreomsorgen. Samtidigt vet jag att det finns många välfärdsföretag som har högre personaltäthet och den allra bästa verksamheten. Det gäller exempelvis många idédrivna fristående skolor som satsar på fler lärare i stället för vinstutdelning. Vi politiker måste se till att skapa system som gör att dessa företag blir ännu fler!

De som försvarar vinstintresset inom välfärden utgår från att välfärden fungerar som marknaden i övrigt. Detta är fel tänkt. Välfärden är inte en vara som alla andra. Till skillnad från den vanliga marknaden finns ingen självklar koppling för företaget mellan att bedriva en högkvalitativ verksamhet och att tjäna pengar. Därför tror jag inte på vinst som drivkraft inom välfärden.

Jag vill gå till val på att höja kvaliteten i välfärden, men då måste vi också kunna garantera att ökade satsningar verkligen leder till höjd kvalitet – inte till större vinster. Och jag är helt övertygad om att det går!

Carin Jämtin (S) Oppositionsborgarråd i Stockholm

Publicerad i DN den 7/8, 2009

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-01 22:57