Lika rätt för kvinnor och män

Kristdemokraterna ville redan på 50-60 talet att kvinnorna skulle få vara hemma med sina barn. Arbeten som dessa kvinnor fick när barnen var stora var enkla arbeten som bidrog till att fylla ut hushållskassan. Detta innebär att du som kvinna tvingas välja mellan att vara hemma mamma och beroende av en man eller yrkeskarriär utan barn och familj. Vi S-kvinnor vill att alla oberoende av kön ska kunna försörja sig på sin lön. Sedan 1999 har barnafödandet stigit vi tror att det beror på att barn generellt sett har goda uppväxtvillkor i Sverige. Föräldraförsäkringen har stärkt och utvecklats. Maxtaxa har införts liksom allmän och avgiftsfri förskola för fyra- och femåringar. Underhållsstödet för ensamföräldrar har höjts, barntillägg för studenter med barn har införts och bostadsbidraget för familjer har höjts. Alla dessa satsningar har genomförts därför att det ska vara möjligt att kombinera föräldraskap och förvärvsarbete. Vi S-kvinnor vill fortsätta att utveckla stödet till barnfamiljerna, men inte på bekostnad av kvinnornas oberoende. Vi vill inte heller att det ska ske på bekostnad av den positiva papparoll som så sakteligen växer fram. Vi menar att utvecklingen går åt rätt håll, men för sakta. Målet ska vara att båda föräldrarna delar lika på ansvaret för sina gemensamma barn. Då får kvinnan en möjlighet att upprätthålla sin kompetens och efterfrågan på arbetsmarknaden. Så länge som kvinnor tar ut största delen av föräldraledigheten och dagar för vård av barn kommer arbetsgivare att se småbarnsmammor som en större potentiell risk. Detta innebär att kvinnor får lägre lön och sämre utvecklingsmöjligheter som i sin tur leder till lägre pension. Vi kommer aldrig att ge upp kampen för en rättvis arbetsmarknad!
Maria Strömkvist o Liselott Vahermägi
för S-kvinnor i Nynäshamn
Sidan uppdaterades senast: 2006-09-23 21:19