Miljö och samhällsbyggnadsnämnd

Socialdemokraterna är representerade med
ordinarie ledamöter

Tore_Akerback

Tore Åkerbäck
Vice ordförande 
Telefon arbete: 08-520 216 17 Neab
Mobiltelefon: 070-675 83 69
E-postadress: tore.akerback.neab@telia.com 

Inger Tyfting (ordinarie ledamot)
Johnny Edholm (ordinarie ledamot)
Annica Nero (ordinarie ledamot)
Bo Kristiansson (ordinarie ledamot)

Ersättare
Bo Schagerberg
Janice Boije
Ove Forsberg
Inger Andersson

Sidan uppdaterades senast: 2006-12-26 23:06