Näringslivspolitik

HamnbildVi socialdemokrater tror på framtiden för Nynäshamns kommun. Här finns den lilla stadens puls och livsrytm, men här finns också skärgård och storslagen natur. Kommunen har många innovativa och framgångsrika företag.

Vi anser att förutsättningar finns för att göra Nynäshamns kommun till Stockholms läns mest spännande tillväxtkommun. Det gäller att ta till vara på möjligheterna och att våga göra ett antal viktiga framtidssatsningar, samt att lyfta fram våra konkurrensfördelar och aktivt arbeta för fler företagsetableringar. En bra skola och en vård om omsorg av god kvalité gynnar utvecklingen av nya arbetstillfällen och den lokala tillväxten. Det gäller också att tillvarata kommunens attraktionskraft som turistmål och mötesplats. Här finns utmärkta konferensanläggningar som redan nu bidrar till ett stort flöde av besökare i vår kommun. Vi ska även ta till vara på den naturliga platsen för Stockholm Nynäshamns nya hamn.

Företagsklimatet i kommunen blir allt bättre. I Svenskt Näringslivs företagarundersökning var Nynäshamns kommun en av de kommuner som utvecklades bäst förra året, kommunen har klättrat 70 placeringar sedan 2004. Ett område som tydligt har förbättrats är företagens uppfattning om politikers och tjänstemäns attityder till företagande. Vi Socialdemokrater vill verka för en än mer positiv utveckling genom att ytterligare förstärka samarbetet med näringslivet. Vi ser gärna fler företagare, entreprenörer och innovatörer. De små företagen blir allt viktigare för tillväxt och sysselsättning. Nyföretagande och entreprenörsskap ska främjas som en naturlig del av socialdemokratisk politik. Vi kommer att göra det som står i vår förmåga för att stötta dem i att omvandla sina idéer till framgångsrika företag. Vi vill också stärka vårt samarbete med näringslivsorganisationerna för att arbeta fram fler företagsetableringar. Vi kommer också att arbeta aktivt för ett lokalt investmentbolag. Regler för företagsamhet ska vara tydliga och överskådliga, forsknings och utvecklingsarbete ska stimuleras.
Genom NKC, Nynäshamns Kunskaps Centrum, skapar vi utbildningsmöjligheter i Nynäshamn för att höja kompetensen inom näringsliv på arbetstagarnivå såväl som på företagsledarnivå. I samarbete med bland annat KTH och Södertörnshögskola kommer vi att arbeta för att det skapas forsknings möjligheter i Nynäshamn.

Infrastruktursatsningar är basen för en fortsatt positiv utveckling av företagande i vår kommun. Det är därför som:
 
• Väg 73 ska vara en fyrfilig motorväg.
• Vi arbetar för dubbelspår hela sträckan Västerhaninge-Nynäshamn.
• Vi ska bygga den nya Stockholms hamn i Nynäshamn.
• Vi arbetar för en mer trafiksäker väg 225.
• Vi arbetar för en tidigareläggning av bygget av Södertörnsleden.
• Vi ska även arbeta för att förbättra och vidare utveckla IT och digitala kommunikationer. Bredband ska vara tillgängligt för alla.
• Vi kommer att fortsätta investera i industrimark.
• Vi ska ytterligare utveckla samarbetet mellan högskola, skola och näringsliv.
• Vi ska utreda möjligheten att bygga en simhall i samarbete med näringslivet.

Vi har en stark tro på Nynäshamn och framtiden var med och bygg den tillsammans med oss!

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-04-14 21:38