Gemensam politik Socialdemokraterna och Folkpartiet

En satsning på fortsatt utveckling av Nynäshamns kommun

Nynäshamn kommer att styras av Socialdemokraterna och Folkpartiet med en minoritetsstyre. En valteknisk samverkan med Vänsterpartiet och Miljöpartiet ger stabilitet till överenskommelsen. Socialdemokraterna gick fram 2 procentenheter jämfört med valet 2002 till 42 procent av rösterna. Folkpartiet gick tillbaka och detta medförde att man tillsammans inte kan skapa en egen majoritet. Socialdemokraterna och Folkpartiet har därför gjort en uppgörelse kring en valteknisk samverkan med Vänsterpartiet och Miljöpartiet för att undvika att bli nedröstade i centrala frågor. I övrigt driver Socialdemokraterna tillsammans med Folkpartiet sin egen politik liksom Vänsterpartiet och Miljöpartiet driver sina egna frågor.

Nedan redovisas de 25 punkter som ligger till grund för det gemensamma styret Socialdemokraterna och Folkpartiet


1. 10 000 nya invånare de närmaste 10 åren.

2. 1 000 nya arbetstillfällen de närmaste 5 åren.

3. Vi ska planera för nya bostadsområden i kommunens olika delar. Det ska finnas minst sju nya bostadsområden år 2009. Bomässa arrangeras i Nynäshamn 2007 och 2009.

4. Nynäshamn ska ligga bland de femtio främsta i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas näringslivsklimat år 2009.

5. Väg 73 ska vara en fyrfilig motorväg.

6. Partiellt dubbelspår (investering = 350 miljoner) ska börja byggas under 2007.

7. Stockholm Nynäshamns hamn ska börja byggas i Norvik.

8. Investeringar i trafiksäkerhet på väg 225 mot Södertälje ska genomföras.

9. Satsningar på folkhälsoarbetet ska prioriteras.

10. 150 - 200 nya seniorbostäder ska tillskapas. En del av dessa ska kompletteras för att komma upp till samma standard som tidigare Servicehus inklusive tillgång till omvårdnadspersonal och sjuksköterska.

11. Extra resurser ska satsas på skolan för att höja kunskapsnivåerna.

12. Gymnasiets olika utbildningar ska profileras med bl.a. idrott och teknik. Samarbete mellan skolan och näringslivet ska utvecklas.

13. Antalet barn per förskoleavdelning ska minskas med minst ett barn under 2007.

14. Antal placeringar av barn och ungdomar ska minska genom att vi satsar på olika former av hemmaplanslösningar för familjer, barn och unga.

15. En ny kultur- och fritidsnämnd inrättas. Föreningsstödet ska höjas, bl.a. ska verksamhetsbidraget till föreningar som bedriver någon form av barn- och ungdomsverksamhet för åldrarna 7-20 år höjas med 50 procent.

16. Den kommunala simhallen i Ösmo ska vara färdig renoverad under 2007.

17. En ny simhall i Nynäshamn ska byggas i samarbete med näringslivet.

18. Idrottsanläggningen Kvarnängen i Nynäshamn ska utvecklas till ett idrotts- och aktivitetscentrum.

19. Investeringar i gång och cykelvägar ska fortsätta i alla kommundelar.

20. Strandvägen (Ringvägen) ska renoveras under 2007.

21. All marknadsföring av Nynäshamns kommun ska samordnas. Turismverksamheten ska främjas. Vi ska satsa på att utveckla ett mer attraktivt centrum i Nynäshamn.

22. Arbetet att komma åt miljöproblem ska intensifieras.

23. Vi ska fortsätta brottsförebyggande arbetet. Vi ska fördjupa och utveckla samarbetet mellan olika aktörer: de sociala verksamheterna, hälso- och sjukvården, polisen, näringsliv, skolan, m.fl.

24. Vi ska främja systematiskt kvalitetsarbete och utveckla klagomålsrutiner i alla kommunala verksamheter.

25. Vi ska satsa på att utveckla personalpolitiken.

 

Sidan uppdaterades senast: 2007-04-09 17:21