Nynäshamn – frihet att utvecklas!

För snart 40 år sedan bildades Nynäshamns kommun av Ösmo och Sorunda kommuner samt Nynäshamns stad. Detta blev tillsammans en härlig mix av nytt och gammalt, glesbygd och tätort, skogar och berg, stränder och öar

och allt detta på en timmes avstånd från Stockholm.

Under den nya kommunens hela existens har Socialdemokraterna suttit vid det politiska rodret och drivit på, ofta i samverkan med många andra som ser den fantastiska potential som vårt geografiska läge ger oss möjligheter att utveckla. Utvecklingen har dock krävt att aktörer utanför vår kommungräns också inser detta. Vad har då hänt på sistone och vad finns i startgroparna?

  • Väg 73 blir för varje dag bredare – de fyra filerna kommer närmare kommungränsen! Tempot i vägbygget hålls uppe efter en kommunal förskottering till Vägverket.
  • Vi har positiva befolkningssiffror. Vi är nu över 25000, nästa decennium är ambitionen att vi är 35000 invånare.
  • Förberedelserna för storhamnen vid Norvik fortsätter.
  • Färjetrafiken till såväl Gotland, som Lettland och Polen ökar.
  • Området mellan de stora färjorna och småbåtshamnen blir ett resecentrum
  • Havstrappan ett stenkast från de nya pendeltågsspåren lockar till sig människor från både land och hav.
  • Nya bostäder har tillkommit eller är på väg i alla kommundelar. Ett nytt samhälle har uppstått i Segersängs By., Under 2007 arrangerades Bomässa med över 22000 besökare
  • Kommunens centrum blir både bättre och vackrare. Sjukhusbyggnaden går från att vara en betongkoloss till att bli del av ett levande stadslandskap.
  • Ett Arbets- och utvecklingscentrum ger nynäshamnarna service kring arbete, försörjning och studier i ett samarbete mellan kommunen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
  • Ett kommunalt styr och kvalitetssäkringsarbete har startat där målet är att ständigt bli bättre i ett medborgarperspektiv för att öka medborgarinflytandet och effektiviteten.

Vi har en stark tro på Nynäshamns kommun och dess framtid.Ta gärna kontakt med oss och berätta dina förhoppningar om vår skärgårdskom

Sidan uppdaterades senast: 2010-07-21 00:03