Media

NY SAMARBETSKOALITION KLAR I NYNÄSHAMN

 

Pressmeddelande 20141016

Ny samarbetskoalition klar i Nynäshamns kommun

Den 15 oktober 2014 har Socialdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet de gröna enats om en plattform för samarbete och för att fortsätta att utveckla Nynäshamn.

Samarbetskoalitionen kommer att fokusera på att utveckla kvaliteten i kommunens viktigaste välfärdsområden så som förskola och skola, liksom bostäder och äldreomsorg. Nynäshamn ska fortsätta att växa på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt.  Landsbygdens utveckling ska ges särskilt fokus för att alla som bor i Nynäshamns kommun ska ha jämlika förutsättningar att leva ett gott liv.

- Samtalen har förts i konstruktiv och ödmjuk anda och vi har redan kommit överens om stora och viktiga utvecklingsfrågor för att kunna leda Nynäshamns kommun de kommande fyra åren, säger Anna Ljungdell (S).

-  I och med valresultatets utfall så känns det naturligt att utvidga partisamarbetet, för att på ett bra sätt kunna fortsätta utveckla Nynäshamns kommun, säger Daniel Adborn (Fp).

- Vi i Miljöpartiet är ödmjuka och förväntansfulla inför den möjlighet som vi nu har att påverka i våra hjärtefrågor såsom förskola, skola och ekologisk mat i kommunala verksamheter. Att vara med och utveckla landsbygden kommer också att bli spännande, säger Catrine Ek (Mp).

Samarbetskoalitionen samlar 17 av 41 mandat i kommunfullmäktige, och har en valteknisk samverkan med Vänsterpartiet och Pensionärspartiet i Nynäshamn som säkerställer en majoritet för den styrande koalitionens budget, samt en majoritet i kommunens nämnder och styrelser.

- Det känns väldigt bra att vi har kommit i mål. Alla partier har bidragit konstruktivt till att utveckla politikens inriktning och fler partier får nu möjlighet till demokratisk insyn. Det är bra för det politiska samtalet och för kommunens utveckling, säger Anna Ljungdell (S)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

För mer information kontakta gruppledarna för respektive parti:
Anna Ljungdell (S), 076-125 81 53, anna.ljungdell@nynashamn.se  

Daniel Adborn (FP), 076-125 81 72, daniel.adborn@nynashamn.se
Catrine Ek (MP), 070-790 56 50, catrineek@gmail.com   

Sidan uppdaterades senast: 2014-10-16 11:09

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-05-26 09:33