Socialdemokraterna i Nynäshamn

Nynäshamns Arbetarekommun är namnet för socialdemokraterna i Nynäshamn. Arbetarekommunen är en regional organisation inom det socialdemokratiska partiet i Sverige.

Använd ditt medlemskap
Som medlem har du stora möjligheter att förändra och påverka. Du kan skriva motioner om du har förslag till förändringar i samhället. Motioner kan också handla om utveckling av partiets organisation. Som medlem har du också yttranderätt och förslagsrätt i arbetarekommunens högsta beslutande organ, medlemsmötet. Det är också där motionerna behandlas. 

Expeditionen
Besök gärna expeditionen eller kontakta vår expedition om du har frågor eller synpunkter rörande medlemskap och engagemang. På Arbetarekommunens expedition finns det en person som arbetar på deltid med att ge service åt grundorganisationer/föreningar och till allmänheten vad det gäller politiska frågor. 

Stadshusplatsen 3 149 30 Nynäshamn Telefon 08 520 204 04
E-post expeditionen@socdem.nynasnet.se

Föreningar
Vi har en mängd grundorganisationer som är fördelade på olika kommundelar, föreningar på arbetsplatser,  kvinnoklubbar och inom Arbetarekommunen finns det olika utskott där man kan fördjupa sina intressen exempelvis jämställdhetsutskott och Internationella utskottet.

Arbetarekommunens medlemsmöten
Du kan välja att vara direktansluten till arbetarekommunen där högsta beslutande organet är medlemsmötet, där alla medlemmar har en röst. Mellan mötena är det Arbetarekommunens styrelse och Arbetarekommunens representantskap som har beslutanderätt.