Nynäshamns Arbetarekommun

 Styrelse

Tommy Söderblom

Ordförande
Tommy Söderblom
soderblom.tommy@gmail.com

Telefon 08 520 204 04
E-post
expeditionen@socdem.nynasnet.se
Hemsida
www.socialdemokraterna.se/nynashamn

Vice ordförande:
Lars Lindberg

Kassör:
Christer Dahl

Studieorganisatör:
Tomas Johansson

Ledamöter:
Johan Augustsson, Kathe Nilsson, Linda Walkeby, Parwana Sohrabi
Patrik Isestad, Adriana Haximustafa, Yvonne Lundin 

Medlemsansvarig:
Stephanie Listerdal

Revisorer:
Kenneth Åhs (sammankallande) Arne Tillbom, Anna-Lena Lundén
Suppleanter:
Kjell Eriksson, Helge Algerydh, Mona Rudenfeldt 

Facklig ledare
Ove Forsberg

Valledare
Ove Forsberg 

Fanbärare:
Christer Dahl; Ersättare Sölve Lindén

Representanter till Folkets Hus årsstämma:
Lars lindberg; Ersättare Ingrid Andersson

Representanter till Fonus:
Anna-Lena Lundén; Ersättare Anki Lindeberg

Valberedning:

Whille Karlsson (sammankallande) Liselott Vahermägi, Gill Lagerberg och Jonny Edholm