Vår historia

Nynäshamns Arbetarekommun bildades 1905 efter en omröstning bland medlemmarna i fackföreningarna på orten. C J Dahlström föreslog på ett möte att en arbetarekommun skulle bildas. Han tyckte att det var rätt tidpunkt "då vi alla äro samlade".

S J Karlsson valdes som den första ordföranden.

När Televerkets verkstäder 1913 flyttade till Nynäshamn ökade befolkningen med omkring 1000 invånare i ett slag. Många av de nya invånarna var arbetareväljare och från 1915 tryggade socialdemokraterna sin majoritet i kommunfullmäktige.
Under alla år sedan dess har Nynäshamn och sedan storkommunen med Ösmo och Sorunda styrts av socialdemokraterna, antigen ensamma och sedan 2002 i koalition med folkpartiet/liberalerna.

Nynäshamns Arbetarekommun är huvudorganisationen för alla socialdemokratiska föreningar och klubbar i kommunen. Arbetarekommunen har det övergripande politiska ansvaret för vårt parti inom kommunen. Innan varje ny mandatperiod antar vi ett handlingsprogram som är styrdokument för alla socialdemokratiska förtroendevalda i kommunala nämnder och styrelser.

Sidan uppdaterades senast: 2011-05-26 09:21