Kvinnoklubben

Styrelse

 

Ordförande
Parwana Sohrabi
073 706 09 97

Vice ordförande
Linda Walkeby

Kassör
Parwane Ahmadi
Tfn 073 727 98 37

Ledamöter:
Gill Lagerberg
Monika Ohlén

Ersättare
 Yvonne Lundin, Kathe Nilsson, Åsa Nylund

Sidan uppdaterades senast: 2011-05-26 09:22