Socialdemokraterna i Ösmo

Vi vill verka för ett samhälle, där det finns plats för alla människor. Ett samhälle byggt på demokratiska grunder, där alla har rätt att delta. Samhället ska vara tillgängligt, framkomligt och tryggt vare sig du är frisk medelålders, barn, ungdom, funktionshindrad eller äldre. Vi arbetar för att det ska finnas olika boenden att välja emellan, anpassat efter de behov som råder i samhället. En infrastruktur som fungerar med pendeltåg, samt bra och säkra vägar att ta oss fram på när vi reser är ett mål vi eftersträvar.
Vi ska även vara med och påverka innehållet i den detaljplan för Ösmo centrum, som kommer att upprättas.

Mötesdagar under 2014: 19 maj och 3 september men fler planeras. Datum meddelas längre fram!

 

Ordförande: Ove Forsberg - forsberg.ove.i@telia.com 

Vice ordförande: Hans Larssson

Kassör: Yvonne Lorentzson

Studieorganisatör: Tore Åkerbäck

Medlemsansvarig: Yvonne Lorentzson

Revisor: Arne Tillbom

Ersättare revisor: Sölve Lundén

Suppleanter: Patrik Isestad, Anna-Lena Lundén och Bo Hagelin

Sidan uppdaterades senast: 2009-09-03 21:47