Seniorklubben för de erfarna i Arbetarekommunen

Seniorklubben är en organisation till för oss pensionärer i Nynäshamns Arbetarekommun. Vår verksamhet innefattar bl.a. informations- och diskussionsmöten minst fyra gånger per år. Vid dessa möten har de äldre partikamraterna möjlighet att lyssna och ställa frågor till inbjudna gäster. Exempel på gäster är olika socialdemokratiska befattningshavare centralt och lokalt.

Vi är adjungerade till Arbetarekommunens styrelse och har ett ordinarie ombud och en ersättare i AKs representantskap. Vi har både nominerings- och motionsrätt till Arbetarekommunen. Det är Seniorklubbens uppgift att göra pensionärernas stämma hörd i riks-, landstings-, och kommunalpolitiska sammanhang. Det är också vår uppgift att övertyga de äldre väljarna att socialdemokraterna värnar bäst om de äldre i samhället.

Styrelsen
Ordförande        
Lars Lindberg

Kassör  
Yvonne Lorentzson

Sekreterare
Stephanie Listerdal

Ledamot
Sven Fälldin
Helge Algerydh

Ersättare
Ingrid Engström
Lillbritt Fälldin
Inga Janssson

Revisor ordinarie:Johnny Edholm
Ersättare: Inger Andersson 

För att delta i Seniorklubbens verksamhet krävs ingen ansökan och inga avgifter.
Det räcker att du är medlem i någon socialdemokratisk organisation och meddelar oss att du vill bli medlem i klubben.


 Välkommen i gänget! 

Sidan uppdaterades senast: 2011-04-01 18:30