Solidaritet Nynäshamns Socialdemokratiska förening

Styrelse

Ordförande Per Eng

Vice ordförande Jankeh Jallow

Sekreterare Daniel Sahlin

Kassör Anders Lindeberg

Studieorg. Parvaneh Ahmadi

Ledamot Christer Dahl
Ledamot Lars Andersson


Adjungerad medlemsansvarig Stephanie Listerdal

Ersättare
1. Maj-Britt Augustson 
2. Roland Junerud
3. Kjell Andersson
4. Agneta Christiansson