Något om cirkeln

Under hösten 2010 har vi haft en studiecirkel kring boken Bokslut Reinfeldt av Christer Persson, Stefan Carlén och Daniel Suhonen.Cirkeln som samlat ett tiotal deltagare har varit mycket engagerande och lett till nya insikter mycket tack vare att vi med hjälp av boken fått igång ett erfarenhetsutbyte som lovar gott för framtiden. Föreläsningen av Sara Gunnerud var också mycket värdefull. Några rubriker från boken:

  • Vill vi verkligen ha ett sådant samhälle?
  • Attacken mot löntagarna och facket
  • Attacken mot våra socialförsäkringar
  • De gemensamma välfärdstjänsterna privatiseras
  • Högerpolitikens effekter
  • Epilog. I tangentens riktning
Sidan uppdaterades senast: 2010-12-15 11:43