Några lärdomar till...

2. Moderaterna använder ibland

våra ord men ändrar på innehållet

Vad de säger

Vad de menar

Arbetarparti

Parti som vill få fler i arbete genom att sänka löner, försvaga facket och minska på yrkesutbildning

Arbetslinjen

Vi vill stimulera lönesänkningar och få arbetslösa att acceptera lägre löner, vi minskar den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen och vuxenutbildningen

Den svenska modellen

Vi ändrar på maktförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare genom att försvaga facket och minska den svenska modellens legitimitet

Välfärden

Genom att sänka skatterna och omöjliggöra en gemensam finansiering bäddar vi för en privatisering och en snävare definition av välfärden

Det ska löna sig att arbeta

Det ska kosta att vara utan arbete

Full sysselsättning

När efterfrågan på arbete matchar utbudet av arbetskraft så att lönenivån (priset på arbetskraft) varken pressar upp eller ner inflationen

Rättvisa

Det måste finnas klyftor annars skulle det inte löna sig att arbeta

Utanförskapet

Många vill inte jobba utan hellre leva på bidrag, arbetslöshet är individens fel

Sidan uppdaterades senast: 2010-12-15 12:01