Sorunda i den kommunala politiken

Kommunfullmäktige
Ola Hägg (ordinarie)
Maria Strömkvist (ersättare)

Socialnämnden
Yvonne Lundin (ersättare)

Miljö och Stadsbyggnadsnämnden
Bo Schagerberg (ersättare)

Barn och Utbildningsnämnden
Lee Hall (ersättare)

Sidan uppdaterades senast: 2007-01-05 15:44