Framtidskontrakt för Ödeshög

Vi har visionen att göra Ödeshög till en kommun som fler vill flytta till och där invånarna trivs. En kommun där vi satsar på jobb, utbildning och vård. Vi har kraften att bygga framtidens Ödeshög. 

Jobb för framtiden

 • 90-dagarsgarantin
  Ingen ung ska vara sysslolös. Vi vill därför införa en garanti så alla ungdomar får jobb eller utbildning inom 90 dagar. 
 • Bostäder
  Vi vill bygga framtidens Ödeshög. Bostadsbyggande ger arbetstillfällen. Nya bostäder behövs för att ge unga en möjlighet att starta sitt vuxenliv och för att tillgodose behoven hos våra övriga invånare.
 • Kultursekreterare
  Vi vill ha en kultursekreterare i kommunen som skapar arbetstillfällen genom att ta tillvara de möjligheter som vårt rika kulturliv erbjuder.
 • Modern arbetsgivarpolitik
  Vi ser bra lön och rätt till heltid som några av förutsättningarna för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. 
 • Landsbygdsutveckling
  Att utveckla landsbygden är viktigt ur en mängd olika perspektiv och inte minst när det gäller arbetstillfällen. Vi vill se en satsning på projekt som främjar småskaligheten och närheten i vår landsbygd. 

Skola med framtidstro

 • Vägledning
  Vi vill att skolan, tillsammans med näringslivet, vägleder ungdomarna till utbildningar med goda framtidsutsikter. 
 • Tillgänglig utbildning
  Det ska vara enkelt att utbilda sig. Därför ska kollektivtrafiken fungera bra även till utbildningar utanför vår kommun. 
 • Kunskapslyft
  Vi vill se ett kunskapslyft i kommunen som erbjuder fler att höja sin kompetens. Vi vill se lokala utbildningar, främst inom bristyrken. Det ger fler en chans att komma in på arbetsmarknaden och även möjlighet att byta yrke. 

Trygg och nära vård

 • Alternativ kost på våra äldreboenden
  Alla våra boende ska ha rätt att välja mellan två maträtter samt ges möjlighet att bli serverade ett glas vin eller öl till denna.
 • Förenklade köregler
  De som fyllt 70 år ska ha rätt att direkt ställa sig i kön till trygghetsboende. 
 • Helgöppet i Solgårdens matsal
  Helgerna är den tid då anhöriga allt som oftast har tid att hälsa på. Vi ser det som en självklarhet att matsalen då också ska vara öppen.