Vårt parti

Arbetarekommunens styrelse består av följande personer:

 

Ordförande

Anders Karlsson
073-8325523

 

Kassör

Börje Lindholm
070-6833379

 

Sekreterare/Studieorganisatör

Johan Collberg
070-9384283

 

Vice ordförande 

Conny Collberg
070-6821525

 

Ledamöter

Maria Gustafsson
070-3151990

Stefan Lindén
070-2302338

Annika Sundholm
070-7352362