Aktuellt mars-juni 2016

Fortsätt framåt Örebro!

 

Efter en vår som till mycket handlat om personval så är alla nu på plats i rådhuset. Vi välkomnar Kenneth Nilsson som ny Kommunstyrelseordförande och Jessika Ekerbring som nytt kommunalråd med ansvar för skolfrågor till laget. Tillsammans med Björn Sundin har vi ett starkt lag i kommunen som har modet att i bred samverkan med invånare och många andra aktörer fatta de beslut som behövs för att Örebro ska stå ännu starkare i framtiden!

Det har varit en bra process där S-föreningar varit aktiva i nomineringarna och arbetet framåt.

Vi hoppas att du som medlem, tar chansen att vara med i det fortsatta arbetet. Det kan du göra i din lokala förening, genom att komma med förslag på förbättringar, få mer kunskap och insikter genom att delta på in partimöten och utbildningar. Vara med på utåtriktade arrangemang och aktiviteter. Du väljer själv och vi ser fram emot att möta dig i det politiska arbetet. För vi ska fortsätta visa att socialdemokratisk politik gör skillnad!

 

Medlemsforum

Här får du som medlem möjligheten att fördjupa dig i några politiska områden. Tillsammans med andra, beskriva de utmaningar och lösningar vi ser för framtidens jobb, välfärd och utveckling i hela vår kommun och län. Medlemsforumen under våren kommer att vara:

Den 31 mars kl.19.00–21.00 Plats: Stortorget 19

 "Hur får vi ett socialt hållbart Örebro"

 

Den 24 maj kl.19.00-21.00 plats: Stortorget 19 OBS! ändrad datum

”Ensamkommande barn. Vad är utmaningen?” 

  

 Första maj

Första maj kommer i år att firas under parollen ”Tillsammans för Sverige” och kommer att äga rum på Stortorget.

Vi kommer att vara på Stortorget redn från kl. 12:00 med tält och annat.

Samling 14:00 Avmarsch ca 14:20 från Virginskaskolan via Drottningatan till Stortorget.

Tal på Stortorget börjar kl. 15:00

Huvudtalare i år kommer att vara Tobias Baudin som är LO:s förste vice ordförande.

 

Representantskapsmöte/årsmöte

I Örebro har vi ca 40 lokala socialdemokratiska föreningar och över 1300 medlemmar. Vi har 3-5 representantskaps/medlemsmöten per år. Du är välkommen dit som medlem, men de som kallas och har rösträtt är de personer som de lokala föreningarna utsett som ombud.

Nästa representantskap kommer att äga rum den 9 maj kl.18.30 med fika från kl:18.00

Plats är Karolinskaskolan (Karros) matsal.


Nu kan du som medlem vara med och arbeta med politiken i Örebro län!

På partidistriktets förtroenderåd den 16 april beslutades att tillsätta sju olika arbetsgrupper:

• Arbetsgrupp för bättre matchning:
• Arbetsgrupp för höjd utbildningsnivå och måluppfyllelse:
• Arbetsgrupp för fler bostäder:
• Arbetsgrupp för en snabb och bra etablering:
• Arbetsgrupp för äldres hälsa och livskvalitet i hela länet:
• Arbetsgrupp för barn och ungas psykiska hälsa:
• Arbetsgrupp för kultur, naturturism och kreativa näringar:

Vill du vara med i en arbetsgrupp?
Passa då på att anmäla dig med namn, kontaktuppgifter och vilken arbetsgrupp du vill vara med i senast den 30 april till yvonne.nordstrom@socialdemokraterna.se

Ta chansen och var med!


Sidan uppdaterades senast: 2016-04-07 10:27