Möten under 2016

Medlems- och föreningsmöte (representantskap), kl. 18:30 - ca 21 

25 januari - Virginskaskolan

7 mars (årsmöte) - Karolinskaskolans Aulan (Karro)

9 maj - Karolinskaskolans matsal

19 september- Karolinskaskolans matsal

5 December – Karolinskaskolans matsal

 

Arbetarekommun styrelsemöten 2016, kl.  18:00

18 januari

15 februari

11 april

27 april (Obs! kl. 17:05)

14 – 15 maj (Internat)

9 juni

29 augusti

10 oktober

7 november

12 december

 

VU-möten 2016, kl. 11:00

18 januari

8 februari

5 april

23 maj !OBS 16:30

8 juni

22 augusti

4 oktober

31 oktober

 

Ordförande konferenser 2016, kl. 18:00 

15 januari OBS extra kl. 16:00

25 februari

2 maj (OBS kl. 17)  

1 september

10 november