Var med och tyck till om den nya drogpolitiska handlingsplanen för Örebro kommun

Just nu pågår ett parlamentariskt arbete med att ta fram Örebro kommuns nya drogpolitiska handlingsplan. Planen ersätter den nuvarande planen som går att läsa påhttps://www.orebro.se/download/18.122c442311cd2c59fd180001763/1392724035846/Drogpolitisk+handlingsplan.pdf. Kanske sitter du inne med viktiga åsikter hur en ny plan skulle kunna se ut? 

Inför sammanträdet med den parlamentariska gruppen i oktober önskar Socialdemokraternas representant i gruppen, John Johansson, få inspel från dig som är medlem i Socialdemokraterna och har förslag eller tankar på vad en ny drogpolitisk handlingsplan skulle kunna innehålla. Planen syftar till att minska alkoholens skadeverkningar, minska tobaksbruket, nå ett narkotikafritt samhälle och ett samhälle fritt från dopning.

Maila dina förslag, dina inspel och tankar till john.johansson@orebro.se under veckan senast måndag den 12/10.

John Johansson

Sidan uppdaterades senast: 2015-10-07 14:53