Skatteintäkterna ökar i Örebro

Det har kommit en ny skatteprognos från SKL. Prognosen säger att Örebro kommuns intäkter stiger med fem miljoner kronor under 2014. Under 2015 förväntas intäkterna stiga med 18 miljoner kronor, i relation till vad kommunen tidigare planerat för.

- Det är ett resultat av att vår kommun växer och att fler kommer i jobb, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad (s). SKL, Sveriges kommuner och landsting, gör regelbundna prognoser av hur skatteintäkterna utvecklas för kommuner och landsting. En ny prognos är precis släppt. Trots en bräcklig konjunktur, visar prognosen att Örebro kommuns intäkter stärks.

- Innan sommaren lade vi fast kommunens budgetdirektiv för 2015. Eftersom konjunkturen både i Sverige och världen fortfarande står och stampar har det funnits en osäkerhet kring hur utvecklingen skulle slå. Men prognosen visar att kommunens egna tillväxt är stark, säger Lena Baastad.

- Vi har ett starkt näringsliv som mår bra. Kommunen bidrar till att hålla igång den lokala ekonomin genom satsningar på skolrustning och nya förskolor, bland annat. Att våra intäkter stärks sker inte bara av sig självt.

Kommunens totala skatteintäkt för 2014 beräknas bli 6,9 miljarder kronor. Skatteintäkten för 2015 beräknas blir närmare 7,3 miljarder kronor. 

Kontaktuppgift:

Lena Baastad (S), 0703 75 16 37

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-19 11:05