Alla barn ska garanteras kulturupplevelser

Alla barn i Örebros grundskolor ska vara garanterade att få uppleva ett kulturarrangemang per läsår. Socialdemokraterna i Örebro lovar att i budgetarbetet redan inför 2015 ge skolan i uppgift att säkerställa detta, om partiet får väljarnas förtroende att leda kommunen även i fortsättningen.


– Alla barn har rätt att få uppleva kultur. Att fler unga får upp ögonen både för att uppleva kultur och själv utöva den är viktigt, säger Lena Baastad, kommunstyrelsens ordförande.

Örebro har ett brett och rikt kulturutbud. Grunden för att det både finns kulturskapare och människor som tar del av kulturutbudet, bygger på att intresset väcks hos barn och ungdomar. Alla barn kommer inte i kontakt med kultur på annat sätt än genom skolan. Därför är det en viktig demokratisk reform att säkerställa att detta sker. I Örebros skolor ska barn och ungdomar garanteras en kulturupplevelse per läsår. 

– Vi har vår Kulturskola, vi har teater, konst, musik och museer i vår kommun. Det finns alla möjligheter för skolorna att själva planera för hur man vill arbeta med den här frågan. Det vi från Socialdemokraternas sida vill vara tydliga med är att det är hög tid att säkerställa att alla barn ges samma möjlighet att få del av kulturupplevelser, oavsett vilken skola man går på, säger Lena Baastad. 

Skolan bör få uppdraget att samverka med Kultur- och medborgarnämnden om hur denna kulturreform ska genomföras. 

– Det här arbetet finns det redan nu resurser för på de flesta skolorna. Kulturinstitutioner som vill och bör samverka med skolor har vi också gott om. Utmaningen ligger i att skapa en struktur som gör att alla skolor säkerställer att insatserna blir av. Men det tror jag vi klarar redan under nästa budgetår, säger Thomas Esbjörnsson (S), kommunalråd med ansvar för skolfrågor. 

Lena Baastad ser ett annat viktigt värde av att arbeta med barnkulturfrågor. 

– Se på Live at heart och OpenArt. Det är två evenemang som sätter Örebro på kartan. Det kreativa arbete som ligger bakom dessa och andra lokala evenemang tror jag tillhör framtiden. Barns lust att själva utöva kultur blir stimulerat när de också får uppleva kultur. 

För mer information

Lena Baastad: 070-375 16 37

Thomas Esbjörnsson: 076-551 48 63 

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-04 09:12