Bostadsbyggande i fokus när finansministern besökte Örebro

dag besökte finansministern Magdalena Andersson (S) Örebro för att ta del av kommunens arbete kring bostadsbyggande. Ministern träffade kommunala politiker och tjänstemän samt representanter för byggbolag för att ta del av kommunens modell för att korta processen för markanvisning och planläggning. Modellen innebär att tiden för markanvisning och planläggning i Örebro är snabbast i landet.

[if !supportLists]-        [endif]Vi tar ansvar för att möta behovet av bostäder och möjliggöra bostadsbyggande, just nu når bostadsbyggandet i Örebro rekordhöjder och det är väldigt glädjande att vårt arbete uppmärksammas, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande.

Örebro kommun har av tradition en stor markreserv. Kommunen har historiskt köpt in mycket mark och jobbar fortfarande med att köpa mark för att säkerställa kommunens utveckling. De flesta nya bostäder byggs också på mark som sålts av kommunen. Till skillnad från många andra kommuner jobbar Örebro enligt en ordning där kommunen planlägger mark i förväg och markanvisar till byggaktörer först när detaljplanerna vunnit laga kraft. Summerar man byggandet under 2012-2014 har det i Örebro byggts flest bostäder per capita bland de 18 största kommunerna i Sverige. 2014 stod 1020 nya bostäder klara och siffrorna för 2015 pekar på ännu högre nivåer. Det behövs då Örebros befolkning ökar med ca 2000 nya invånare per år.

[if !supportLists]-        [endif]Vi har arbetat medvetet för att korta processen för markanvisning och planläggning, det har gett resultat och vi sprider gärna våra erfarenheter till resten av landet, säger Björn Sundin (S) kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Magdalena Andersson besökte pågående byggprojekt på Sörbyängen, en del av Örebro där en helt ny stadsdel tar form med bostäder av olika slag. Finansministern fick även lyssna till tjänstemän vid kommunen som berättade om arbetet med planering och markanvisning för att trygga bostadsproduktionen och framgångsfaktorer för arbetet samt kommunens samarbete med marknaden i syfte att förbättra de kommunala processerna.

 

För mer information:

Kenneth Nilsson tel: 0705 85 09 39

Björn Sundin tel: 0705 55 41 51

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-08 16:25