Fyra nya förskoleavdelningar när Leklustans förskola flyttas

Programnämnd barn och utbildning bereder ett beslut om att Leklustans förskola ska lämna fastigheten vid Sanatoriet och flytta till nyrenoverade lokaler på Ekeskolans tomt. Den nya förskolan kommer att utökas och inrymma totalt 144 barn i åldrarna 1- 5 år.

 

Leklustans förskola vid Sanatoriet i Adolfsberg har under en längre tid vistats i externt förhyrda lokaler. Fastigheten som förskolan är belägen i har länge haft ett eftersatt underhåll. Förra ägarna hade för avsikt att göra en storsatsning och totalrenovera sanatoriebyggnaden samt bygga lägenheter intill. Samtidigt var tanken att även bygga en helt ny förskola på samma plats där Leklustan finns idag. Av olika anledningar blev det inte av och ägarna beslutade istället att sälja mark och byggnader. Den nya ägaren planerar nu istället att bygga bostäder på marken, och har inte för avsikt att förlänga kommunens hyresavtal som går ut 2018.

-  Leklustans förskola kommer nu att få moderna, ändamålsenliga lokaler. Det blir dessutom ett tillskott på fyra avdelningar för att täcka upp det stora behovet. Tillskottet är nödvändigt eftersom efterfrågan på förskoleplatser är mycket stort i västra Adolfsberg och kommer vara så en bra bit in på 2020-talet, säger Kenneth Nilsson (S), ordförande i programnämnd Barn och utbildning.

Förslaget innebär att en ny förskola med åtta avdelningar anpassas i tre paviljonger på Ekeskolans tomt. Det kommer att krävas en del anpassningsåtgärder som bland annat innefattar ett tillagningskök och en matsal. Paviljongerna är tänkta att ”bindas samman” för att skapa god åtkomst och kommunikation mellan alla avdelningarna.

 

-  Logistiken för hämtning och lämning är god eftersom det redan finns en stor parkering med cirkulationsmöjligheter på Ekeskolan. Det krävs inte heller några större renoveringar av lokalerna, vilket minskar kostnaderna för Barn och utbildning i jämförelse med att bygga helt nytt, säger Anders Östman (KD), vice ordförande i programnämnden.

 

-  Placeringen av förskolan i relation till Lindhult är bra eftersom det byggs mycket nya bostäder där. Ekeskolan har en fin tomt med stora angränsande ytor där barnen kan leka och upptäcka omgivningarna, säger Per-Åke Sörman (C), presidieledamot.

 

Planerad start för renovering och anpassning av paviljongerna är senvåren 2016. Bedömningen är att den nya förskolan kommer att vara färdigställd i augusti 2017 under förutsättning att beslut fattas på Programnämndens sammanträde i april 2016.

Sidan uppdaterades senast: 2016-03-01 15:35