Hållbara tunga transporter

Tekniska förvaltningen ansvarar i stort sätt för kommunens hela fordonsflotta och har nu i enlighet med kommunens klimatmål tagit fram en handlingsplan för minskad klimatpåverkan från tunga transporter.
 
-  Det här är ytterligare ett steg mot att göra Örebro kommun klimatneutralt fram till år 2050, den tunga fordonsflottan spelar här en viktig roll, säger Charlotte Edberger Jangdin (C ) ordförande i Tekniska nämnden.
 

För att nå kommunens klimatmål har nu Tekniska nämnden utformat en handlingsplan för att minska utsläppen från egna och inköpta transporttjänster.
Hållbarhetsmässigt kommer den nu formulerade Handlingsplanen för hållbara tunga transporter att betyda mycket för tekniska förvaltningens klimatpåverkan.
Att sänka innehållet av fossilt kol i fordonens drivmedel är ett snabbt och ofta kostnadseffektivt sätt att minska klimatbelastningen. Handlingsplanen slår fast att tunga fordon och lätta lastbilar i första hand ska drivas med biogas och i andra hand HVO100, den syntetiska dieseln som är gjord av tallolja.
Tekniska förvaltningen köper redan sedan flera år tillbaka i första hand in biogasdrivna fordon eftersom biogas är ett fossilfritt bränsle som minskar utsläppen av farliga växthusgaser och hälsovådliga partiklar. Dessutom är råvaran för biogas avfall och restprodukter som matrester, gödsel, avloppsvatten och växtrester. På detta vis bidrar användningen av biogas också till ett hållbart kretslopp i samhället.
 

- Den här handlingsplanen för hållbara tunga transporter är ett av alla de viktiga och nödvändiga steg som vi behöver ta i omställningen mot ett hållbart samhälle, säger Ida Eklund (S) vice ordförande i Tekniska nämnden.

  

Bild Ide Eklund vice ordförande Tekniksa nämnden

 

För mer information, kontakta gärna: 

Charlotte Edberger Jangdin (C ) ordförande Tekniska nämnden 070-6033265
Ida Eklund (S) vice ordförande Tekniska nämnden 073-9094879

Sidan uppdaterades senast: 2016-01-22 12:07