Igår togs nästa steg för Oslo – Stockholm 2:55

Igår möttes styrelsen för projektet Oslo – Stockholm 2.55 för första gången. Målet är en driftsäker och snabb järnvägsförbindelse där resan mellan Oslo och Stockholm tar högst tre timmar. Bolaget ägs av Örebro kommun tillsammans med region Örebro, Karlstads kommun och Värmlands län. Vid dagens möte kommer en ordförande väljas. Därtill kommer bland annat rekrytering av VD och planering inför Almedalsveckan att behandlas.

-        Idag görs varje år 1,2 miljoner flygresor mellan Oslo och Stockholm. För en hållbar grön framtid måste järnvägen utvecklas till ett alternativ till flyget. Restiden är avgörande för vilket transportslag resenärerna väljer. Vi som vill lämna över en hållbar planet till kommande generationer måste investera i hållbara transporter, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd i Örebro och suppleant i styrelsen för Oslo – Stockholm 2:55.  

Handelsutbytet mellan Sverige och Norge har en lång och stark tradition och båda länderna är beroende av att relationen långsiktigt fortsätter att utvecklas och förstärks. Konjunkturerna svänger över tid och länderna behöver varandra som förstärkning för att jämna ut upp- och nedgångar. De regionala arbetsmarknaderna får möjlighet att växa. Arbetspendling med längre geografiska avstånd blir möjlig när restiden minskar.

-        Det är väldigt glädjande att vi nu kommer igång med styrelsearbetet. Nu har vi en bra gemensam organisation för att driva denna fråga. För Örebros del kommer en snabbare tågförbindelse till Oslo och Stockholm bland annat innebära att det blir lättare för företag och organisationer i vår kommun att rekrytera efterfrågad kompetens, säger Björn Sundin (S) kommunalråd i Örebro kommun och ledamot i styrelsen för Oslo – Stockholm 2:55.

 

Mer info

Lennart Bondeson (KD)              0703 262408

Björn Sundin (S)                             0705 554151

Sidan uppdaterades senast: 2016-03-08 18:17