Jessica Ekerbring föreslås till nytt kommunalråd med ansvar för barn och utbildning

Sedan Kenneth Nilsson valdes till ny kommunstyrelseordförande den 25 januari har samtliga socialdemokratiska föreningar i Örebro haft möjlighet att nominera nytt kommunalråd med ansvar för barn och utbildning.

Utgångspunkten för det arbetet har varit att få fram en kompetent person som kan driva de viktiga frågorna inom barn- och utbildningsområdet vidare och ta sig an de utmaningar som finns. 

-          Jessica Ekerbring är en mycket kompetent och rutinerad skolpolitiker och har genom sitt arbete som ordförande för grundskolenämnden visat god förmåga till ledarskap och har en djup  förståelse för det förändringsarbetet som programområdet står inför, säger Irén Lejegren, ordförande i Örebro Arbetarekommun. 

Jessica Ekerbring har varit ordförande i grundskolenämnden sedan 2015 men har suttit som ordförande i olika nämnder med ansvar för allt från förskola upp till gymnasienivå sedan 2006, flera av dessa uppdrag har varit i egenskap av ordförande. 

-          Jag är otrolig hedrad av att får det här förtroendet. Det ska bli jättespännande att ta mig an de utmaningar vi står inför inom skolan. Vi måste få fler elever att lyckas gå vidare till gymnasieskolan. Det är en viktig faktor för att klara sig vidare i livet.

-          Vi i den politiska majoriteten i Örebro har också antagit en tuff utmaning då vi slagit fast att vi ska vara bland de 25 bästa kommunerna när det gäller skolresultat 2025 och för att klara det måste vi ta tag i den utmaningen omedelbart.

Jessica Ekerbring jobbar för närvarande som projektledare inom IT i Örebro kommun. Hon är också ledamot i programnämnd barn- och utbildning samt ledamot i kommunfullmäktige i Örebro. 

-          Jessica och jag har jobbat ihop inom progamområdet en längre tid och jag känner mig helt trygg med att hon kommer att klara av att fortsätta driva ett framgångsrikt utvecklingsarbete inom området barn och utbildning, säger Kenneth Nilsson, kommunstyrelsen ordförande. 

Det formella beslutet om vem som ska väljas till nytt kommunalråd med ansvar för barn och utbildning tas på Socialdemokraterna i Örebros arbetarekommunens årsmöte den 7 mars. 

För mer information:

Irén Lejegren: Ordförande i Socialdemokraterna i Örebro, 070-663975

Jonas Karlsson, Kanslichef, 0706-311363

Jessica Ekerbring: Valberedningens förslag till nytt kommunalråd med ansvar för barn och utbildning, 070-3473833

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-29 11:52