Kraftig minskning av antalet hushåll beroende av försörjningsstöd

Kurvan fortsätter att peka åt rätt håll och antalet unika hushåll beroende av försörjningsstöd minskar. I och med detta skapas ett utrymme i budgeten för utökade satsningar på vuxenutbildning- och arbetsmarknadsinsatser.

-         Denna positiva utveckling ger oerhört positiva effekter för såväl individer som för hela samhället. Istället för att vara ekonomiskt beroende av kommunens stöd går dessa individer vidare i självständighet, säger Anders Hagström (KD) ordförande i Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden. 

Från år 2014 till år 2015 minskade utbetalningarna för försörjningsstöd med totalt 24 000 000 kr. De senaste fem åren har utbetalningarna minskat totalt sett i rena pengar samtidigt som antalet unika hushåll beroende av försörjningsstöd har minskat. 

-          Dessa framsteg är ytterligare ett bevis på att det arbete vi gör i Örebro kommun för att få fler människor i arbete och för att fler ska bli självförsörjande är helt på rätt väg, säger Elmar Jehle (S), vice ordförande i Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden. Trenden är ihållande, det är ingen tillfällighet och vi kan vara stolta, tillägger Elmar Jehle (S) vice ordförande i vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammantaget har andelen hushåll beroende av försörjningsstöd minskat med 9 % sedan 2011.

 

 

För mer information:

Elmar Jehle

Vice ordförande i vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

tel: 0707 19 44 14

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-01-31 12:13